:::

Bachelor

:::
個人申請 / 大學繁星/個人
Title 
Contents106.03.31106.04.02
106學年度個人申請入學管道校系分則
106學年度個人申請(修正中)校系名稱及代碼(點選學系名稱可直接連結該系網站) 校系分則
詳細資料
招生名額 逕予錄取 預計
甄試人數
外加名額
(原住民)
指定項目
甄試日期
財務金融學系(059012) 詳細資料 30 90 2 106.03.31106.04.02
企業管理學系 經營管理組(059022)  詳細資料 32 96 3 106.03.31106.04.02
行銷與創業組(059032) 詳細資料 30 90 2 106.03.31106.04.02
文化創意事業管理學系 行銷組(059042)  詳細資料 29 87 2 106.03.31106.04.02
產業組(059052)  詳細資料 28 84 2 106.03.31106.04.02
旅遊管理學系(059062) 詳細資料 46 138 2 106.03.31106.04.02
管理學院國際企業學士學位學程(059072) 詳細資料 22 66 3 106.03.31106.04.02
生死學系 社會工作組(059082)  詳細資料 30 90 2 106.03.31106.04.02
殯葬服務組(059092) 詳細資料 37 111 4 106.03.31106.04.02
諮商組(059102)  詳細資料 27 81 2 106.03.31106.04.02
幼兒教育學系(059112) 詳細資料 30 90 3 106.03.31106.04.02
文學系(059122) 詳細資料 25 75 2 106.03.31106.04.02
外國語文學系(059132) 詳細資料 28 84 2 106.03.31106.04.02
應用社會學系 社會學組(059142)  詳細資料 17   51 1 106.03.31106.04.02
社會工作組(059152)  詳細資料 25   75 2 106.03.31106.04.02
傳播學系(059162) 詳細資料 35 105 3 106.03.31106.04.02
國際事務與企業學系(059172) 詳細資料 31 93 2 106.03.31106.04.02
視覺藝術與設計學系(059182) 詳細資料 20 60 3 106.03.31106.04.02
民族音樂學系(059192) 詳細資料 16 48 2 106.03.31106.04.02
建築與景觀學系 社會組(059202)  詳細資料 14 42 1 106.03.31106.04.02
自然組(059212)  詳細資料 14 42 1 106.03.31106.04.02
創意產品設計學系(059222) 詳細資料 14 42 4 106.03.31106.04.02
資訊工程學系 社會組(059232)  詳細資料 25 75 2 106.03.31106.04.02
自然組(059242)  詳細資料 25 75 2 106.03.31106.04.02
自然生物科技學系(059252) 詳細資料 36 108 1 106.03.31106.04.02
資訊管理學系 資訊管理組(059262) 詳細資料 17 51 1 106.03.31106.04.02
多媒體暨行動商務組(059272) 詳細資料 14 49 1 106.03.31至106.04.02
File download 106大學個人申請入學招生簡章校系分則(含各大學重要事項說明)_059 Adobe PDF
URL 
PosterYi-Ju Chien
Last modification time2017-01-23 PM 10:38
cron web_use_log